10 hrozieb pre zdravie v roku 2019

SZO oznámila, že hlavnými rizikami budú znečistenie a neprenosné choroby.

(Health) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uverejnila v roku 2019 zoznam desiatich najväčších hrozieb pre globálne zdravie.

Epidémie horúčky dengue, najmä v Latinskej Amerike alebo juhovýchodnej Ázii, HIV, ktorého recidíva rástla medzi mladými ľuďmi na niektorých miestach alebo rôzne kmene chrípky, patria medzi riziká, ktoré zdôrazňuje WHO. Pokiaľ ide o chrípkovú pandémiu plánovanú organizáciou, nie je zatiaľ známe, aká presne bude jej intenzita alebo trvanie.

Medzi hlavné zdravotné výstrahy patrí aj znečistenie ovzdušia, ktoré každoročne spôsobuje sedem miliónov predčasných úmrtí, ako aj vývoj superbaktérií rezistentných na antibiotiká. K nim sa pridávajú chronické choroby, ako je cukrovka, rakovina a srdcové choroby, nedostatočná starostlivosť v primárnej starostlivosti a slabé zdravotné systémy. SZO zdôrazňuje riziká vyplývajúce z škodcov spôsobených vysoko nákazlivými infekciami, ako je Ebola, v dôsledku chýbajúcich očkovacích kampaní alebo osobných rozhodnutí proti očkovacím látkam.

Hung Chung Chih
Tagy:  Výživa glosár rodina 

Zaujímavé Články

add