V CHRZANOWE SA USKUTOČNILA INOVATíVNA MEDICíNSKA BALóNOVá ANGIOPLASTIKA FEMORáLNYCH ARTéRIí
Hlavná / Správy / 2020

V Chrzanowe sa uskutočnila inovatívna medicínska balónová angioplastika femorálnych artériíRedakcia Choice
Poliaci budú skúmať, či očkovanie proti tuberkulóze chráni pred koronavírusom
Poliaci budú skúmať, či očkovanie proti tuberkulóze chráni pred koronavírusom
20. júna 2017 sa v Malopoľskom kardiovaskulárnom centre PAKS v Chrzanówe uskutočnilo ošetrenie balónikom liekom pomocou inovatívnej technológie angioplastiky femorálnych artérií. Pozývame vás, aby ste si prečítali informácie o tomto postupe