OČNá MIGRéNA: PRíČINY, PRíZNAKY, LIEČBA
Hlavná / Zdravie / 2020

Očná migréna: príčiny, príznaky, liečbaRedakcia Choice
Aký základ pokryje lézie akné?
Aký základ pokryje lézie akné?
Očná migréna je problém spojený s výskytom bolesti hlavy a dočasnými, jednostrannými poruchami zraku. Je to veľmi zriedkavý typ migrény, ktorý však môže byť veľmi závažný, najmä keď sa objaví prvýkrát