CHIRURGICKé OŠETRENIE ZUBOV V NáRODNOM FONDE ZDRAVIA

Chirurgické ošetrenie zubov v Národnom fonde zdraviaRedakcia Choice
Poliaci budú skúmať, či očkovanie proti tuberkulóze chráni pred koronavírusom
Poliaci budú skúmať, či očkovanie proti tuberkulóze chráni pred koronavírusom
Je možné podstúpiť chirurgické ošetrenie zubov v NHF? Je zubný implantát hradený z Národného fondu zdravia? ÁNO. Pacient má právo na chirurgické ošetrenie zubov. Vo väčšine prípadov takúto liečbu uhradí Národný fond zdravia. Chirurgické ošetrenie zubov