VZŤAH MEDZI ZNEČISTENÍM OVZDUŠIA A NARODENÍM DETÍ S AUTIZMOM
Hlavná / správy / 2019

Vzťah medzi znečistením ovzdušia a narodením detí s autizmomRedakcia Choice
Aký základ pokryje lézie akné?
Aký základ pokryje lézie akné?
Pondelok 17. novembra 2014.- Predbežné výsledky miestneho vyšetrovania (v juhozápadnom Pensylvánii v Spojených štátoch) ukazujú, že medzi študovanými deťmi boli pravdepodobnejšie, že deti s poruchami spektra autizmu boli vystavené vyšším úrovniam niektoré toxické látky počas tehotenstva ich matiek a počas prvých dvoch rokov ich života v porovnaní s deťmi bez tohto ochorenia. Štúdiu vypracovali Evelyn Ta