Zárezy Einsteinovho mozgu

Sobota 1. decembra 2012. - Keď zomrel v roku 1955, syn Alberta Einsteina dal patológovi, ktorý vykonal pitvu, povolenie na zachovanie mozgu svojho otca pred spálením tela. Génový orgán sa potom „nakrájal“ na 240 blokov, ktoré sa následne laminovali na 2 000 veľmi tenkých úsekov, ktoré sa uchovali a študovali.

Osoba zodpovedná za získavanie najjasnejšieho mozgu v histórii, Thomas Harvey, urobila fotografie 240 blokov predtým, ako ich laminovala a distribuovala vzorky 18 ďalším výskumníkom na celom svete, aby študovala motor svojho génia. Mnoho z týchto vzoriek sa však postupom času stratilo a počas tejto doby bolo uverejnených iba šesť štúdií o anatómii Einsteinovho mozgu. Harvey zomrel skôr, ako mohol publikovať fotografie v knihe, ktorú plánoval napísať o mozgu otca teórie relativity.

Tento týždeň a z pôvodných a nepublikovaných snímok zhotovených samotným Harveyom (ktorého rodina ich darovala, keď zomrel vo Washingtskom Národnom múzeu medicíny), vydáva časopis Brain jednu z mála analýz, ktorá sa pokúša odhaliť tajomstvá mozgu. najslávnejšie a neznáme v histórii.

V porovnaní s mozgami ďalších 85 obyčajných jedincov tím z University of Florida (USA) v súčasnosti dospel k záveru, že nejde o mozog väčší ako ktokoľvek iný (1 230 gramov), ale s určitými osobitosťami.

Podľa tímu vedeného antropológom Deanom Falkom ukazuje 14 nepublikovaných snímok mozog s viacnásobnými záhybmi, ako je obvyklé, a niektoré oblasti šedej hmoty sú rozvinutejšie ako ostatní jedinci.

Napríklad väčšia ako priemerná veľkosť sa pozoruje v prípade oblastí, ktoré prenášajú nervové impulzy na jazyk a tvár; ale aj v prefrontálnej kôre, mozgový kútik súvisiaci s koncentráciou a plánovaním. Doteraz bolo množstvo šedej hmoty a komplexnosť mozgových záhybov spojené s väčším intelektuálnym kvocientom a duševnými schopnosťami vďaka väčšiemu prepojeniu neurónov.

„V každom laloku, vrátane frontálneho, parietálneho a týlneho, mal Einstein oblasti so zložitým stočením (záhyby a vrásky), “ zdôrazňujú autori vo vyhláseniach pre noviny The Washington Post.

Toto pozorovanie nám však neumožňuje hádať, aké to bolo predtým, či už génius alebo jeho mozog. To znamená, že autori sa neodvažujú ubezpečiť, či sa Einstein narodil s takým mimoriadnym záhybom a určitými oblasťami mozgu, ktoré sú väčšie ako priemer, alebo naopak, jeho mozog sa vyvinul a vyrastal z intenzívnej intelektuálnej činnosti.

Ďalším krokom, ktorý odborníci plánujú, je porovnanie obrázkov mozgu nemeckého génia s obrázkami iných geniálnych fyzikov, aby sa zistilo, či sa ich výnimočnosť pozoruje aj u iných intelektuálov.

Zdroj: www.DiarioSalud.net Tagy:  rodina glosár správy 

Zaujímavé Články

add